Preuzimanje podataka o identitetu za studente.

Podatci će Vam biti poslani na Vaš email

Nastavno i administrativno osoblje može svoje podatke o identitetu preuzeti kod svog SUMIT koordinatora.

Imate poteškoća sa preuzimanjem Vašeg identiteta ?

Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura Sveučilišta u Mostaru